CALENDAR Quiz 2020

אומנים‭ ‬בנשמה? ‬אולי‭ ‬תזכו‭ ‬במתנה‭ ‬סופר‭ ‬שווה‭!‬

דרך‭ ‬לוח‭ ‬השנה‭,‬ “הגעתם‮”‬‭ ‬ונחשפתם‭ ‬לאומנות‭ ‬חוצה‭ ‬גבולות. ‬עם‭ ‬עוד‭ ‬קצת‭ ‬מאמץ‭ ‬תוכלו‭ ‬

לזכות‭ ‬גם‭ ‬בפרס‭ ‬מדהים‭ ‬שיהפוך‭ ‬אתכם‭ ‬לאומנים‭ ‬גם‭ ‬בחיים‭ ‬(לא‭ ‬רק‭ ‬בנשמה‭…‬)

מלאו‭ ‬את‭ ‬התשובות‭ ‬בחידון‭ ‬האינטרנטי‭ ‬שלנו‭ ‬ואולי‭ ‬תזכו‭ ‬בסדנת‭ ‬אומנות‭ ‬יצירתית‭ ‬ומגבשת‭!‬

CALENDAR Quiz 2020

אומנים‭ ‬בנשמה? ‬אולי‭ ‬תזכו‭ ‬במתנה ‬סופר‭ ‬שווה‭!‬

דרך‭ ‬לוח‭ ‬השנה‭,‬ “הגעתם‮”‬‭ ‬ונחשפתם‭ ‬לאומנות‭ ‬חוצה‭ ‬גבולות. ‬עם‭ ‬עוד‭ ‬קצת‭ ‬מאמץ‭ ‬תוכלו‭ ‬לזכות
‭ ‬גם‭ ‬בפרס‭ ‬מדהים‭ ‬שיהפוך‭ ‬אתכם‭ ‬לאומנים‭ ‬גם‭ ‬בחיים‭ ‬
(לא‭ ‬רק‭ ‬בנשמה‭…‬)

מלאו‭ ‬את‭ ‬התשובות‭ ‬בחידון‭ ‬האינטרנטי‭ ‬שלנו‭ ‬ואולי‭ ‬תזכו‭ ‬בסדנת‭ ‬אומנות‭ ‬יצירתית‭ ‬ומגבשת‭!‬

אנא מלאו פרטיכם ואולי תזכו במתנה:
מלאו את התשובות לשאלות בחידון ואולי תזכו בסדנת אומנות יצירתית ומגבשת! מתנת DHL.
עורך ההגרלה – DHL ישראל בע״מ. המפקח על ההגרלה – עו״ד הילה רוזן גליקשטיין, רחוב השלושה 2, ת״א. מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז – 1977. מבצע ההגרלות מבוצע בכפוף להוראות תקנון המבצע. עותק מתקנון המבצע ניתן לקבל במשרדי החברה ברח׳ החרמון, קרית שדה התעופה, נתב״ג, או במשרד המפקח. DHL אינה אחראית לטעויות ו/או שגיאות במידה ויחולו במידע המוצג בלוח השנה וכל שימוש במידע זה הינו באחריות המשתמש בלבד. ט.ל.ח.

הוקם ע"י שביט וזהו