?eCommerce

ליהנות מהמכירות
בלי כאב ראש של ההחזרות!

DHL מציגה מהפכה בתחום ה- eCommerce:
פתרון פשוט, חכם וקל להחזרות משלוחים!

במקום להסתבך נהנים מפורטל פשוט וקל לניהול עצמי של מלאי המשלוחים המוחזרים:

כתובת מחסן בארה"ב
לניהול החזרות

שליטה ובקרה על
מלאי ההחזרות

ניתן להחליט אם להחזיר לארץ/לשלוח לנמען חדש/להשאיר במלאי

לייבל להחזרה בתוך
המשלוח (אפשרות
להחזרה פשוטה מראש)

אפשרות לבקרת איכות
ותמונה של המוצרים

בהחזרה לארץ ניתן
לאחד בין חבילות

להרשמה מלא פרטיך:

הוקם ע"י שביט וזהו

?eCommerce

ליהנות מהמכירות
בלי כאב ראש של ההחזרות!

DHL מציגה מהפכה
בתחום ה- eCommerce:
פתרון פשוט, חכם וקל
להחזרות משלוחים!

במקום להסתבך נהנים מפורטל פשוט וקל לניהול עצמי של מלאי המשלוחים המוחזרים:

כתובת מחסן בארה"ב
לניהול החזרות

שליטה ובקרה על
מלאי ההחזרות

ניתן להחליט אם להחזיר לארץ/לשלוח לנמען חדש/להשאיר במלאי

לייבל להחזרה בתוך
המשלוח (אפשרות
להחזרה פשוטה מראש)

אפשרות לבקרת איכות
ותמונה של המוצרים

בהחזרה לארץ ניתן
לאחד בין חבילות

להרשמה מלא פרטיך:

הוקם ע"י שביט וזהו