לקוח/ה יקר/ה,

לצורך שחרור משלוחים ממכס

נדרש מספר ת.ז. של הנמען

לקוח/ה יקר/ה,
לצורך שחרור משלוחים ממכס נדרש מספר ת.ז. של הנמען

יש למלא את הפרטים הבאים:

יש למלא את הפרטים הבאים:

הוקם ע"י שביט וזהו